2TOURS1MEMBERSHIPDen 28 mars lanserar vi ett helt nytt anmälningssystem för Nordic Golf League. Genom att registrera dig som Nordic Golf League spelare kommer du att kunna anmäla dig till samtliga tävlingar på Nordic Golf League, oavsett i vilket land tävlingen spelas. Det är också i det nya systemet som alla årets avgifter ska betalas.

Länk till anmälningssystemet: http://eccotour.org/playerlogin och http://nordcigolfleague.com/playerlogin

Nedan följer ett par vanliga Frågor & Svar kring det nya anmälningssystemet och den gemensamma touravgiften. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post på tavlingskansli@golf.se.

Behöver jag registrera ett nytt anmälningskonto?
Om du har ett Golf-ID behöver du inget nytt anmälningskonto. Du väljer dit Golfförbund i steg 1 av inloggningen och använder sedan ditt Golf-ID och lösenord för att logga in. Första gången du loggar in behöver du bli registrerad som spelare på Nordic Golf League. Nästa gång du loggar in med ditt Golf-ID och lösenord kommer du rakt in i anmälningssystemet.

Varför ett nytt anmälningssystem?
Som ett steg i att sammanföra de fyra nordiska ländernas tourer/tävlingar under Nordic Golf League beslutade vi oss under hösten 2012 att göra ett gemensamt register över spelare och ett gemensamt anmälnings- och tävlingssystem. Fördelarna för oss är många men även för dig som spelare, du behöver t.ex. bara en inloggning för att anmäla dig till alla tävlingar oavsett i vilket land den spelas, du betalar bara en touravgift som omfattar alla tourerna, du behöver bara registrera dina uppgifter (inkl. ekonomi för utbetalning av prispengar) på ett ställe etc.

Vem behöver betala touravgiften?
En professionell spelare som är Svensk Non-Amateur eller PGA-medlem ska betala en årlig touravgift på €500 till Nordic Golf League. Amatörer betalar en årlig administrativ avgift på €50.

Hur betalar jag touravgiften?
När du har loggat in i anmälningssystemet finns en ruta till höger som heter Membership. I den rutan står det om du har någon obetald avgift. Du kan anmäla dig till tävlingar utan att betala touravgiften, dock måste touravgiften betalas för att du ska kunna registrera dig till en tävling du har blivit uttagen till. För säsongen 2013 betalar du touravgiften i samband med registreringen till din första tävling.

Jag har redan betalt en avgift till Nordea Tour via Min Golf, hur ska jag göra nu?
Eftersom det är nya belopp och avgiften ska betalas till Nordic Golf League måste du betala avgiften i det nya anmälningssystemet. Givetvis ordnar Nordea Tour med en återbetalning av den avgift du betalat till Nordea Tour via Min Golf. Skicka ett e-postmeddelande till tavlingskansli@golf.se där du uppger ditt Golf-ID och det referensnummer som står i e-postkvittot som du fick efter genomförd betalning. 

Varför är touravgiften högre?
Touravgiften till Nordic Golf League omfattar ECCO Tour, Finnish Tour och Nordea Tour samt tävlingar arrangerade av Norska Golfförbundet (som ingår i Nordic Golf League). Det är alltså fyra nationers tourer och tävlingar som ska finansieras av touravgiften. Tidigare har professionella spelare behövt betala touravgift till respektive tour och de spelare som t.ex. har spelat på både ECCO Tour och Nordea Tour har tidigare behövt betala mer.

Vem får spela på Nordiska Ligan?
En professionell spelare som är Svensk Non-Amateur eller PGA-medlem samt REAM och Amatör får spela på Nordic Golf League.

Vem räknas med på Nordic Golf League Ranking?
En professionell spelare som är Svensk Non-Amateur eller PGA-medlem och har löst touravgiften räknas med på rankingen. Även REAM och Amatörer som har betalt den administrativa avgiften räknas med.

 

Comments are closed.