ECCO Touren genoptager kampagnen mod langsomt spil og lancerer et nyt website www.40seconds.dk

Langt de fleste golfspillere kan enes om at runde tider på mere end 4 ½ time er dræbende for golfspillet. ECCO tager nu kampen op med en række initiativer der forhåbentligt vil være med til at hjælpe alle, både proer og amatører, til et bedre flow på golfbanen.

movejakke

ECCO Tours kampagne mod langsomt spil omfatter blandt andet et 40 seconds logo på alt officielt tour beklædning

40 seconds og Slow Play is Cheating er nøgleordene i kampagnen. Man kan diskutere om det er snyd at spille langsomt, men det vil vi påstå. Der udleveres ved hver turnering Lokale regler og det såkaldte “Rules Hard Card” hvor touren særlige regler er angivet. I Hard Cardet som du kan se her er reglerne for spillehastighed (Pace of Play) klart formuleret på ligefod med andre lokale regler. Golfreglerne har ingen bagatelgrænser og derfor mener vi med rette at kunne kalde det snyd og 40 sekunder!!!! – det er altså alt rigeligt til at slå et golfslag…

Kampagnen:

 • Logoet “Slow play is Cheating” markedsføres overalt på touren.
 • Logoet trykkes på alt beklædning til officials
 • Logoet trykkes på Caps, Paraplyer, Membership badges mv.
 • Gratis stickers i flere størrelser kan afhentes i ECCO Tour bussen

Er det så nok?

Nej den stopper ikke her. Alle dommere og officials vil fra sæsonstart blive instrueret i alt slå hårdt ned mod de spillere, der ikke følger de anvisninger der gives. Ved hver turnering udarbejdes der et tidskema som spillerne skal følge, gør de ikke det vil de øjeblikkeligt blive timet og hver eneste timing vil blive bogført på en særlig “Slow play is cheating Ranking”. Denne ranking vil fremover være offentlig tilgængelig på www.eccotour.org, ligesom den også vil blive ophængt i ECCO tour bussen samt i klubhuset ved hver turnering.

Langsomt spil – hvad gælder?

moveiphone1

Vil du støtte kampagnen kan du afhente en gratis iPhone sticker i ECCO Tour bussen (Fås foreløbig til iPhone 4 og 5)

Grundlæggende gælder det at du skal være klar til at slå når det er din tur. Men helt præcist så er følgende beskrevet i det regelsæt spillerne får udleveret ved hver turnering.

 • Spilleren der skal slå først har 50 sekunder til at slå sit slag, chip eller putt
 • Efterfølgende spillere har 40 sekunder til at slå deres slag
 • Overskrides disse tider med mere en 10% får spilleren en Bad time (dårlig tid).

Hvornår kan man “sættes på klokken”?

For at blive timet eller “sat på klokken” som det hedder, er der to ting der skal der opfyldes.

 • Man skal være ude af position (Out of Position) i forhold til gruppen foran. Det vil sige at hvis man er mere end teetime intervallet efter gruppen foran.
 • Man skal være over den tilladte tid (Time allowed) i forhold til det tidsskema der er udleveret.
  • Den første gruppe i hver tidsblok (første teetime) er automatisk ude af ude af position så snart den er efter den tilladte tid.

Er disse to ting opfyldt kan Tournament director, dommer eller en rules official sætte gruppen på klokken og begynde at time dem. I enkelte tilfælde kan der ske en individuel timing af en eller to spillere i gruppen, i stedet for hele gruppen.

Hvordan timer man?

Hvis en dommer timer en spiller sker det efter følgende procedure:

 • Tee shots: Spillerne vil blive givet “tilstrækkelig tid” til at nå frem til teestedet og den første spiller vil få den “fornødne tid” til at tee’e bolden op. Herefter giver man tre sekunder hvorefter stopuret startes og den første spiller har så 50 sekunder til at udføre slaget – de næste har 40 sekunder.
 • Through the green starter tiden, når spilleren har haft tilstrækkelig tid til at nå sin bold og et tillæg på tre sekunder derefter.
 • Bliver en spiller distraheret af medspillere, caddier eller andet under forberedelserne til hans slag, stoppes uret og genstartes først når spilleren er nået til det punkt i sine forberedelser, hvor han var inden han blev distraheret.
 • Vejrforhold som vind eller regn ikke ville blive betragtet som en tilladelig distraktion og stopuret vil fortsætte med at køre.

Straffen og regler for Bad times og Timings er som følger:

 • En Bad time – mundtlig advarsel
 • To Bad times – et strafslag og en bøde på 100€
 • Tre Bad times – to strafslag og en bøde på 200€
 • Fire Bad times – Diskvalifikation
 • Spillerne bliver nødvendigvis IKKE informeret om at de bliver timet
 • Timing starter fra det øjeblik hvor dommeren vurederer at det er spillerens tur til at slå
 • I nogle tilfælde kan en enkelt, eller to spillere i en gruppe blive timet – og ikke hele gruppen
 • Såfremt en spiller bliver timet fem gange i løbet af en sæson vil han blive straffet med en bøde på 100€

Læs mere på www.40seconds.dk

Comments are closed.