De danske Challenge tour turneringer bliver tællende på Nordic Golf League

ENGLISH VERSION BELOW

De to Challenge Tour turneringer i Esbjerg er begge tællende på Road to Europe Ranglisten.

Top 5 på Road to Europe og Race to HimmerLand ranglisten efter ECCO Touren i Frederikshavn, vil blive inviteret til Made in Esbjerg Challenge Presented by FREJA & Total. Det samme gør sig gældende for Sydbank Esbjerg Challenge, hvor top 5 på de to ranglister efter Bråviken Open vil blive inviteret.

Road to Europe (25/06/21)

  1. Lasse Jensen
  2. Joakim Wikström
  3. Jesper Kennegård
  4. Morten Ørum Madsen
  5. Jesper Svensson

Race to HimmerLand (25(06/21)

  1. Joakim Wikström
  2. Lasse Jensen
  3. Sebastian Wiis
  4. Alexander Wennstam
  5. Christopher Feldborg Nielsen

Det bliver to spændende og vigtige uger i Esbjerg, når der skal spilles de to Challenge Tour turneringer; Made in Esbjerg Challenge Presented by FREJA & Total og Sydbank Esbjerg Challenge. Der skal spilles om store pengesummer og vigtige point mod European Challenge Tour. Præmiesummen i begge turneringer er på 200.000 Euro (ca. 1,5 mio kr.)

Igen i år er Qualifying School desværre blevet aflyst på grund af COVID-19, da rejserestriktioner har været for stor en udfordring i forhold til at afholde turneringer i forskellige lande over kort tid.

Det er dog stadig muligt for spillerne at gøre sig fortjent til en Challenge Tour kategori. Det sker gennem Road to Europe ranglisten, hvor de fem højest rangerede spillere vil blive berettiget en Challenge Tour kategori. De to Challenge Tour events i Esbjerg er begge tællende på Road to Europe ranglisten, og derfor er der afgørende point at hente, når Challenge Touren til august kommer til vestkysten.

Kunne du tænke dig at have et hold med til Pro-Am i Esbjerg d. 16 august og komme helt tæt på de kommende stjerner, så kan du læse mere her


The two Challenge Tour events in Esbjerg are both counting on the Road to Europe rankings.

The top 5 on the Road to Europe and Race to HimmerLand rankings after the ECCO Tour in Frederikshavn, will be invited to the Made in Esbjerg Challenge Presented by FREJA & Total. The same applies to Sydbank Esbjerg Challenge, where the top 5 on the two rankings after the Bråviken Open will be invited.

Road to Europe (25/06/21)

Lasse Jensen
Joakim Wikström
Jesper Kennegård
Morten Ørum Madsen
Jesper Svensson

Race to HimmerLand (25 (06/21)

Joakim Wikström
Lasse Jensen
Sebastian Wiis
Alexander Wennstam
Christopher Feldborg Nielsen

It will be two exciting and important weeks in Esbjerg when the two Challenge Tour tournaments are to be played; Made in Esbjerg Challenge Presented by FREJA & Total and Sydbank Esbjerg Challenge. There will be important points against the European Challenge Tour. The prize money in both tournaments is 200,000 Euros (approx. 1.5 million DKK)

Again this year, the Qualifying School has unfortunately been canceled due to COVID-19, as travel restrictions have been too big of a challenge in terms of hosting tournaments in different countries over a short period of time.

However, it is still possible for players to earn a Challenge Tour category. This is done through the Road to Europe rankings, where the five highest ranked players will be eligible for a Challenge Tour category. The two Challenge Tour events in Esbjerg are both counting on the Road to Europe rankings, and therefore there are crucial points to pick up when the Challenge Tour arrives on the west coast in August.